İSG Politikamız

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

VARLI Proje Mühendislik İnşaat ve Taahhüt Tic. Ltd. Şti. olarak; Topluma katkıda bulunarak, insanların ve bünyemiz çalışanlarının mutlu ve sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için, sorumluluk bilinci ve çevreye duyarlı hizmet anlayışımız doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz olup çalışanlarımız için, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı temin etmek, çalışmasını sağlamak temel ilkemizdir ve yönetim sistemimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu bilinç ve doğrultusunda;

 

  • Sürekli gelişen ve güncellenen geçerli Çevre ve İSG yönetim sistemi kurmayı,
  • Çevre ve İSG konusunda tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı,
  • Çalışanlarımızı, Çevre ve İSG alanında eğitmeyi ve bu bilince erişmeyi sağlamayı,
  • İş yeri ve eklentilerinde; Çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına uygun olarak tedbir almayı, belgelendirmeyi, araç-gereç bulundurmayı ve KKD kullandırmayı,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek riskleri tespit edip her seviyedeki çalışanların sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi,
  • Acil durum planları yapmayı, acil durum tatbikatları yapmayı ve eksiklerimizi tespit edip gidermeyi,
  • Çevre ve İSG yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı Çevre ve İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.